fbpx

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date culegem date prin intermediul website-ului, de ce le culegem și ce facem cu ele. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le veți citi cu atenție.

KING CARS SRL, cu sediul social în Zalau, str. Spicului, , nr 3, jud. Salaj, înregistrată la ORC Salaj sub nr. J31/113/2021, având CUI 43795865.

 

în calitate de proprietar si administrator al website-ului www.kingcars.ro si in calitate de „operator” în sensul normelor instituite de legislaţia naţională şi de Regulamentul General privind Protecţia Datelor (Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Unicunii Europeneprivind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE) (rom. RGPD, engl. GDPR), care intra in vigoare de la data de 25 mai 2018,
respectă dreptul la viata privata al persoanelor care accesează website-ul şi asigură protecţia corectă a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (DCP) pentru vizitatori şi utilizatori.
Vizitatori – persoane care accesează pagina www.kingcars.ro, anonimi;
Utilizatori – persoane care utilizează site-ul şi completează formularele de contact din website.
Deși puteti accesa continutul website-ului fara a furniza vreo informatie personala, cu exeptia cookie-urilor si IP-ului (in acest sens te rugam sa consulti Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), ce ar putea intra în categoria datelor cu caracter personal (vizitator), in cazul în care completaţi online informatii cu caracter personal, societatea noastră le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document.
Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv in baza consimtamantului acordat in mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispozitie a datelor/informatiilor solicitate prin intermediul site-ului www.kingcars.ro este considerata ca reprezentand consimtamantul dumneavoastră expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de SC KING CARS SRL, în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.
Atenţionăm vizitatorii şi utilizatorii în mod expres ca toate prelucrarile de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au implinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. In cazul in care are totuși loc o asemenea situaţie, având consecinţă procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparţine în exclusivitate părinţilor.
Responsabilul cu protecţia datelor personale (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: contact@kingcars.ro
Datele personale pe care le solicităm prin completarea formularelor de comunicare din website-ul www.kingcars.ro sunt:
• numele şi prenumele;
• adresa e-mail;
• numarul de telefon.
În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă rugăm să nu completaţi formularul de utilizator pe site, ne puteţi transmite mesajul dvs prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe site.
Pentru situaţiile în care datele dumneavoastră personale sunt completate de o terţă persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce priveşte autorul înscrierilor.
Scopul în care prelucrăm datele personale pe care ni le furnizaţi prin completarea formularului de utilizator de la secţiunea respectivă din site sunt:
• pentru înregistrarea dumneavoastră ca beneficiar al serviciilor on-line;
• pentru a primi informaţii ulterioare prin e-mail referitoare la campaniile noastre de marketing, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent online;
• pentru cunoaşterea preferinţelor dumneavoastră, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent online;
• pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile şi produsele noastre;
• pentru a vă transmite news-letter – scrisoarea periodică transmisă prin e-mail prin care veţi fi informaţi cu toate noutăţile apărute, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent online;
• pentru corespondenţa ulterioară cu dumneavoastră;
• pentru transmiterea ofertelor solicitate în mod special prin intermediul comentariilor scrise pe site; procesarea cererilor de ofertă, până la preluarea clientilor de către departamentul vânzări; parcurgerea etapelor premergătoare încheierii unui contract;
• în scopul soluţionării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de utilizatori;
• pentru interesul legitim al societăţii; ex: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate şi efectuarea plăţilor aferente; pentru protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.
• pentru a fi pus in contact direct cu reprezentantii retelei autorizate de distributie si service in scopul solutionarii solicitarii dvs.
Colectarea şi prelucrarea datelor personale se face cu respectarea normelor instituite de Uniunea Europeană şi legislaţia naţională, astfel:
• Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
• REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE), cu mentiunea ca acesta intra in vigoare de la data de 25.05.2018.
• Constitutia Romaniei, republicata (art. 26);
• Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;
• Legea nr. 677/2001, cu modificările si completarile ulterioare, precum si reglementari subsecvente acesteia (Decizii ale ANSPDCP).
În cazul vizitatorilor site-ului, SC King Cars SRL nu cunoaşte date despre aceştia, cu excepţia adresei IP si a cookie-urilor (pentru detalii suplimentare va rugam sa consultati politica de confidenţialitate cu privire la modulele cookie),dar monitorizează numărul vizitatorilor şi secţiunile din site care sunt vizitate în scop statistic.
Societatea SC King Cars SRL urmăreşte interesul legitim al comunicării uşoare cu clienţii săi, atragerea de noi clienţi, şi monitorizează utilizarea site-ului de către vizitatori, pentru desfăşurarea activităţii economice curente.
Datele personale înscrise de dvs pe acest website sunt văzute şi de către alte persoane juridice, operatorii noştri asociaţi sau împuterniciţi, după cum urmează:
• Operatori asociaţi: importatorul auto
• Categorii de operatori împuterniciţi:
• programatori si dezvoltatori IT care se ocupă de mentenanţa, modificarea aplicaţiei, update-uri actiuni realizate de furnizorul selectat pentru asigurarea mentenantei siteului web.
• specialisti IT care se ocupa de securizarea infrastructurii.
• specialisti in securitate care se ocupa cu auditarea instrumentelor de securitate utilizate, efectuata doar la cerere si pentru a preveni aparitia de vulnerabilitati cibernetice, realizata de furnizorul selectat in acest sens.
Datele personale pe care ni le-aţi furnizat sunt stocate la nivel fizic pe adresa e-mail (Outlook) a angajatului care v-a furnizat răspunsurile din partea operatorului asociat respectiv, pe o singură adresă a prestatorului de servicii, iar la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea furnizorului de servicii gazduire website şi cu acces permis operatorilor asociaţi şi care indeplineste cele mai inalte standarde de securitate acceptate la nivelul actual al industriei IT.
In cadrul acestor procese de transfer pe server este posibil ca datele dumneavoastra sa fie transferate strict in scopurile enumerate si în conditiile prevazute in politica de confidentialitate a societăţii.
Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site este determinată după următoarele criterii:
• În cazul în care se solicită ofertă, datele se păstrează pe o perioadă necesară cu cea a finalizării relaţiei dintre ofertant şi client;
• În cazul clienţilor care au finalizat perioada de ofertare cu semnarea unui contract – pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada necesară pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare şi la protecţia intereselor societăţii;
• Pentru ceilalţi utilizatori, care nu îndeplinesc criteriile de la punctul 1 şi punctul 2 de mai sus, datele vor fi prelucrate de catre companie fara o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului dumneavoastra la orice moment, care in plus va fi readusa in vederea dvs. la o frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.
• În cazul vizitatorilor ocazionali nu se colectează şi nu se stochează date cu caracter personal, cu exceptia cookie-urilor si adresei IP, referitor la care se va avea în vedere Politica de utilizare cookie.
SC King Cars SRL nu va divulga datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi utilizate de catre alţi terti, în afara celor menţionaţi. Este posibil ca datele personale colectate să fie utilizate doar parţial (ex: e-mail – se utilizeaza numai numele si prenumele, formula de adresare domn/doamna si adresa e-mail).
Utilizatorii site-ului www.kingcars.ro au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în relaţie cu SC King Cars SRL:
1.Dreptul de acces la datele personale – inseamna dreptul de a avea acces la datele din formularul completat;
Dacă această Politică de confidenţialitate consideraţi că nu este suficient de clarificatoare, puteţi avea acces la informaţii prin transmiterea unei cereri la adresa contact@kingcars.ro de unde puteţi afla:
• care e scopul prelucrării datelor personale?
• ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză?
• care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal?
• care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal?
2. Dreptul la rectificarea datelor – în cazul în care sesizaţi că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: contact@kingcars.ro
În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de dumneavoastră, ca persoană vizată, aveţi dreptul să solicitaţi orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta vă va fi furnizată în măsura în care este disponibilă şi numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui sa ne furnizaţi date despre dumneavoastra care sa demonstreze ca furnizarea datelor nu este făcută prin acţiunea dvs directă.
Puteţi solicita separat să cunoaşteţi dacă sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitarea dumneavoastra, veti putea primi si o copie a formularului completat.
Trebuie să cunoaşteţi că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună, dar, în condiţii speciale aceste termen putem să îl extindem la două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire.
De asemenea, dacă nu vom da curs cererii dumneavoastră de rectificare sau nu vă vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privinţa termenului de rectificare, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și la o cale de atac în instanţă.
3. Dreptul la stergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat” – este dreptul dumneavoastră de a obţine din partea societăţii noastre ştergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligaţia de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:
• datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea
• atunci când vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră;
• când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
• dacă intervine o obligaţie legală pe care o vom respecta în calitate de operator;
• dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, iar părinţii sau persoanele care exercită drepturile părinteşti îşi retrag consimţământul acordat.
La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale că aţi solicitat ştergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective.
Situațiile în care NU avem obligaţia de a da curs cererii dumneavoastră de a ştrerge datele personale sunt:
• exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
• respectarea unei obligaţii legale;
• motive de interes public, în domeniul sănătăţii publice;
• scopuri de arhivare în interes public, cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice;
• constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
4. Dreptul la restricţionarea accesului la datele personale – semnifică una dintre următoarele situaţii:
Rectificare datelor incorecte sau inexacte, puteţi solicita să se restricţioneze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor şi rectificării;
• dacă descoperiţi că prelucrarea este ilegală, dar totuşi nu doriti ştergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
• dacă societatea noastră nu mai are nevoie de datele personale sau a s-a împlinit termenul de stocare, însă dumneavoastră doriţi să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanţă;
• dacă sunteţi împotriva prelucrării, în continuare, puteţi solicita restricţionarea accesului la datele dvs personale atât timp cât verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului dvs de a vă opune prelucrării. De asemenea, dacă există situaţia ridicării restricţiei la prelucrare, vă vom informa în timp util.
5. Dreptul de a vă retrage consimtamantul – pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele dumneavoastră se proceseaza ca urmare a acordului exprimat, aveţi posibilitatea în orice moment să transmiteţi un e-mail la adresa contact@kingcars.ro prin care să ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. Mailul trebuie sa includa informatii despre datele cu caracter personal pentru care doriti sa va retrageti consimtamantul, scopul in care acestea au fost furnizate si canalele de comunicare pentru care optati a va retrage consimtamantul.
Retragerea acordului/consimtamantului prelucrarii datelor dvs. personale are ca efect incetarea comunicărilor şi prelucrării, precum si a colaborarii. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
6. Dreptul la portabilitatea datelor – este posibilitatea pe care o aveţi de a primi datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, aveţi posibilitatea să ne solicitaţi ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), aşa cum ne veţi indica.
7. Dreptul de a vă opune prelucrării – se aplică doar pentru situaţiile sau cazurile particulare în care vă aflaţi; este dreptul dumneavoastră de a ne solicita să nu prelucrăm datele dumneavoastră în scopul creării de profiluri. Excepţie de la această regulă face situaţia în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului dumneavoastră la opoziţie, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, al dumneavoastra sau al altui utilizator.
Toate drepturile mentionate mai sus se execita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul KING CARS SRL, cu sediul social în Zalau, str. Spicului, , nr 3, jud. Salaj, înregistrată la ORC Salaj sub nr. J31/113/2021, având CUI 43795865, sau la adresa de email: contact@kingcars.ro cu referinta “solicitare GDPR”, cu excepţia dreptului de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercita prin cerere scrisa inaintata autorităţii competente.

Cererile adresate la intervale mai mari de 60 de zile sunt gratuite.
Cererile adresate într-un interval cuprinse între 30 şi 59 de zile de la precedenta cerere sunt taxate cu o taxă rezonabilă reprezentând cheltuielile de procesare, raportat la timpul alocat de DPO pentru soluţionarea cererii.
Cererile adresate la intervale mai mici de 30 de zile pot fi respinse dacă sunt neîntemeiate sau abuzive, în special din cauza caracterului repetării acesteia.
În toate situaţiile, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informaţii suplimentare pentru confirmarea identitatăţii.
UTILIZAREA WEBSITE-ULUI
In mod implicit, site-ul www.kingcars.ro utilizeaza diferite tipuri de cookie-uri functionale pentru a imbunatati experienta dumneavoastra in utilizarea acestui site. Pentru mai multe informatii despre politica noastra de cookie sau despre cookie-urile utilizate si modalitatile de activare/dezactivare, va rugam sa consultati politica de cookie-uri disponibila pe websiteul nostru.
Prelucrarea mesajelor prin e-mail se face doar in scopul desfașurarii corespondentei cu dumneavoastra. Daca echipa care raspunde de gestionarea mesajelor primite nu va poate raspunde la intrebare, aceasta va trimite e-mail-ul dumneavoastra altui serviciu intern sau externalizat. Puteti fi informat prin e-mail care este acest serviciu și de faptul ca cererea dumneavoastra va fi preluata de acel serviciu. Daca aveti intrebari in legatura cu prelucrarea corespondentei dumneavoastra și a datelor cu caracter personal, le puteti include in mesajul pe care ni-l adresati.
Noi folosim de asemenea canalele de social media pentru a prezenta activitatea, serviciile si condiţiile particulare pe care le oferim clienţilor noştri. Utilizarea canalului specific de social-media este evidentiata pe acest site cu butoane specifice fiecarui canal.
Puteti urmari prezentarile pe care le incarcam pe pagina noastra de YouTube sau puteţi să urmariti linkurile de pe site-ul nostru sau pe cele asociate contului Facebook, Instagram (unde este cazul). Fiecare canal social-media are propria politica privind modul in care proceseaza datele dumneavoastra personale când accesati site-urile lor.
De exemplu, daca alegeti sa vizionati unul dintre videoclipurile noastre pe YouTube, vi se va solicita consimtamântul explicit pentru a accepta cookie-urile YouTube; daca va uitati la activitatile noastre pe Facebook vi se va cere consimtamântul explicit pentru acceptarea cookie-urilor Facebook; același lucru este valabil și pentru alte servicii.
Daca aveti nelamuriri sau intrebari legate de utilizarea datelor dumneavoastra personale de catre acele site-uri asociate canalelor media mentionate mai sus, trebuie sa cititi cu atentie politicile de confidentialitate furnizate de acestea, inainte de a le utiliza.
Pentru informatii privind scopul și volumul colectarii datelor și procesarea și utilizarea ulterioara a datelor de catre Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastra in acest sens și posibilitatile de configurare pentru protejarea spatiului dumneavoastra privat, va rugam sa consultati informatiile privind protectia datelor de la Facebook: http://www.facebook.com/
Daca nu doriti ca Facebook sa asocieze contului dumneavoastra de Facebook datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie sa va deconectati de pe Facebook la accesarea paginii noastre web.
Pentru informatii privind scopul și volumul colectarii datelor și procesarea și utilizarea ulterioara a datelor de catre YouTube, precum și cu privire la drepturile dumneavoastra in acest sens și posibilitatile de configurare pentru protejarea spatiului dumneavoastra privat, va rugam sa consultati informatiile privind protectia datelor de la Google: https://www.google.com/
Vom dezvălui datele dumneavoastră personale către entităţi din afara SC King Cars SRL în cazul în care considerăm, cu bună-credinţă, că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare în mod rezonabil sau sunt solicitate pentru:
• respectarea legii, parcurgerea unei proceduri legale judiciare sau administrative sau la solicitarea oricărei autorităţi îndreptăţite;
• prevenirea sau combaterea fraudelor informatice, a problemelor de securitate informaţională sau de ordin tehnic;
• protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietăţii sau siguranţei companiei SC King Cars SRL, a utilizatorilor noştri, aşa cum se stipulează sau se permite prin lege.
POLITICA DE COOKIE
Site-ul nostru utilizează module cookie pentru a face diferența între utilizatorii care îl accesează.Un cookie este o arhivă alfa-numerică mică stocată pe hard disk sau în browser-ul unui computer, tabletă, smartphone sau dispozitiv similar când se navighează pe internet.
Cookie-urile ne permit să oferim informații relevante despre produsele și serviciile noastre și să vă oferim o experiență mai prietenoasa, adaptata preferintelor si intereselor dvs. atunci când navigați pe site-ul nostru.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-ul imposibil sau extrem de dificil de folosit. Totodata, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
o Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.
o Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex:afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).
o Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
o Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
o Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
o Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.
Majoritatea cookie-urilor pe care noi le folosim sunt de tip analitic, care numără utilizatorii, ne ajută să înțelegem cum se navighează pe site-ul nostru și ajută la îmbunătățirea modului în care funcționează site-ul, de exemplu, făcând rezultatele să fie mai exacte în cazul căutărilor.
Site-ul nostru foloseste cookie-uri Google Analytics si Session, pentru a colecta informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza acest site si pentru a detecta posibile probleme de navigare. Google Analytics stocheaza informatii despre paginile vizitate, durata de navigare pe site, modalitatea prin care a fost accesat site-ul precum si sectiunile accesate din cadrul paginilor. Nu sunt stocate informatii personale, altele decat IP-uri generale, prin urmare, aceste informatii nu pot fi folsite pentru identificarea utilizatorului.
Site-ul foloseste Google Analytics pentru a putea urmari daca site-ul intruneste cerintele utilizatorilor si pentru a prioritiza imbunatatirea proceselor derulate. Google ofera mai multe informatii despre cookie-uri in pagina de politica a confidentialitatii si politica cookie-urilor.
Daca doriti sa aflati mai multe informatii cu privire la modul in care Google foloseste si colecteaza aceste date , accesati link-ul websiteul www.google.com.
De asemenea, utilizăm anumite module cookie în scopuri de publicitate, astfel încât să putem gestiona mai eficient prezentarea produselor noastre pe alte platforme unde utilizatorii pot solicita servicii, cum ar fi Facebook.
Niciunul dintre cookie-urile noastre nu stochează informații personale de tipul numelui sau adresei dvs. postale. Vă rugăm să rețineți că restricționarea cookie-urilor poate avea un impact asupra unor funcționalități ale site-ului web King Cars.
Ce fel de Cookie-uri folosim?
În funcție de tipul de organizație care le administrează:
• Cookie-urile proprietare King Cars – instalate de site-ul nostru propriu.
• Cookie-urile de la terțe părți: instalate de site-uri web care nu fac parte din site-ul King Cars vizitat.
De exemplu, în cazul în care includem conținut de pe YouTube pe propriul site web sau pe butoanele pe care utilizatorii le pot utiliza pentru a partaja conținut în rețelele sociale, un utilizator care accesează un astfel de conținut de pe site-ul propriu poate avea cookie-uri adăugate de la aceste terțe părți.
King Cars SRL, nu controlează aceste cookie-uri terță parte și, prin urmare, utilizatorul trebuie să revadă politicile cookie-urilor acestor site-uri web pentru informații suplimentare.
În funcție de perioada de timp, aceștia rămân activi în sistemul utilizatorului:
• Cookie-uri pentru sesiuni: colectatează și stochează date numai în timp ce utilizatorul vizitează site-ul web.
• Cookie-urile persistente: rămân stocate pe un computer și pot fi accesate și gestionate de organizația responsabilă de modulul cookie pentru o anumită perioadă de timp sau până când utilizatorul îl șterge.
În funcție de scopul pentru care datele sunt colectate prin cookie-uri:
• Cookie-uri tehnice: permit utilizatorului să utilizeze diferite opțiuni pe care le facilitează: de exemplu, controlul traficului și comunicării datelor, identificarea unei sesiuni, accesarea zonelor restricționate, efectuarea unei achiziții, solicitarea unui abonament sau participarea la un eveniment etc.
• Cookie-urile de personalizare: permit utilizatorului să acceseze servicii cu anumite caracteristici personalizate, cum ar fi limba, tipul de browser, configurația pentru regiunea din care utilizatorul accesează serviciile etc.
• Cookie-uri analitice: permit managerilor de site-uri web să urmărească și să analizeze comportamentul utilizatorilor pe un site web astfel încât aceștia să poată îmbunătăți informația prin analiza datelor privind utilizarea site-ului de către utilizatorii serviciilor sale.
• Cookie-uri de publicitate: permit gestionarea spațiilor publicitare pe care editorul web le-a inclus pe un site web unde sunt oferite servicii, pe baza unor criterii cum ar fi tipul de conținut sau frecvența cu care este afișat conținutul.
Cookieurile nu sunt virusi. Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri (printre care si al nostru) impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.
Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.
Politica noastră de confidenţialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care vă pot fi afişate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii SC King Cars SRL sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de confidenţialitate nu include practicile referitoare la informaţii care aparţin altor companii şi organizaţii care fac reclamă serviciilor noastre şi care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel şi alte tehnologii pentru a afişa şi a oferi anunţuri relevante.
Politica noastră de confidenţialitate se poate modifica periodic. Drepturile dumneavoastra în baza acestei Politici de confidenţialitate pot fi diminuate sau extinse conform noilor reglementări legislative. Orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate vor fi postate pe pagina web www.kingcars.ro şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenţialitate.
Continuarea accesului dumneavoastra la continutul site-ului www.kingcars.ro constituie un accept al politicii noastre de confidentialitate.
Pentru orice sugestii sau reclamatii cu privire la continutul politicii de confidentialitate va rugam sa ne contacti la adresa de e-mail contact@kingcars.ro

In ipoteza in care datele dv. personale au suferit modificari, iar pe cale de consecinta se impune actualizarea acestora, va adresam rugamintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la urmatoarea adresa: Zalau, str. Spicului, , nr 3, jud. Salaj, cu mentiunea clara pe plic „Solicitare GDPR” sau prin e-mail la adresa: contact@kingcars.ro

Termenul general de stocare este pe toata perioada colaborarii, cat si ulterior, pe o perioada rezonabilă, determinată după criteriile specifice înscrise mai sus, dupa care vor fi sterse sau anonimizate, dupa caz.

King Cars
kingcars.ro Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date culegem date prin intermediul website-ului, de ce le culegem și ce facem cu ele. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le veți citi cu atenție.

KING CARS SRL, cu sediul social în Zalau, str. Spicului, , nr 3, jud. Salaj, înregistrată la ORC Salaj sub nr. J31/113/2021, având CUI 43795865.
în calitate de proprietar si administrator al website-ului www.kingcars.ro si in calitate de „operator” în sensul normelor instituite de legislaţia naţională şi de Regulamentul General privind Protecţia Datelor (Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Unicunii Europeneprivind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE) (rom. RGPD, engl. GDPR), care intra in vigoare de la data de 25 mai 2018,
respectă dreptul la viata privata al persoanelor care accesează website-ul şi asigură protecţia corectă a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (DCP) pentru vizitatori şi utilizatori.
Vizitatori – persoane care accesează pagina www. kingcars.ro, anonimi;
Utilizatori – persoane care utilizează site-ul şi completează formularele de contact din website.
Deși puteti accesa continutul website-ului fara a furniza vreo informatie personala, cu exeptia cookie-urilor si IP-ului (in acest sens te rugam sa consulti Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), ce ar putea intra în categoria datelor cu caracter personal (vizitator), in cazul în care completaţi online informatii cu caracter personal, societatea noastră le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document.
Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv in baza consimtamantului acordat in mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispozitie a datelor/informatiilor solicitate prin intermediul site-ului www.kingcars.ro este considerata ca reprezentand consimtamantul dumneavoastră expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de SC King Cars SRL, în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.
Atenţionăm vizitatorii şi utilizatorii în mod expres ca toate prelucrarile de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au implinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. In cazul in care are totuși loc o asemenea situaţie, având consecinţă procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparţine în exclusivitate părinţilor.
Responsabilul cu protecţia datelor personale (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: contact@kingcars.ro
Datele personale pe care le solicităm prin completarea formularelor de comunicare din website-ul www.kingcars.ro sunt:
• numele şi prenumele;
• adresa e-mail;
• numarul de telefon.
În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă rugăm să nu completaţi formularul de utilizator pe site, ne puteţi transmite mesajul dvs prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe site.
Pentru situaţiile în care datele dumneavoastră personale sunt completate de o terţă persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce priveşte autorul înscrierilor.
Scopul în care prelucrăm datele personale pe care ni le furnizaţi prin completarea formularului de utilizator de la secţiunea respectivă din site sunt:
• pentru înregistrarea dumneavoastră ca beneficiar al serviciilor on-line;
• pentru a primi informaţii ulterioare prin e-mail referitoare la campaniile noastre de marketing, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent online;
• pentru cunoaşterea preferinţelor dumneavoastră, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent online;
• pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile şi produsele noastre;
• pentru a vă transmite news-letter – scrisoarea periodică transmisă prin e-mail prin care veţi fi informaţi cu toate noutăţile apărute, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent online;
• pentru corespondenţa ulterioară cu dumneavoastră;
• pentru transmiterea ofertelor solicitate în mod special prin intermediul comentariilor scrise pe site; procesarea cererilor de ofertă, până la preluarea clientilor de către departamentul vânzări; parcurgerea etapelor premergătoare încheierii unui contract;
• în scopul soluţionării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de utilizatori;
• pentru interesul legitim al societăţii; ex: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate şi efectuarea plăţilor aferente; pentru protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.
• pentru a fi pus in contact direct cu reprezentantii retelei autorizate de distributie si service in scopul solutionarii solicitarii dvs.
Colectarea şi prelucrarea datelor personale se face cu respectarea normelor instituite de Uniunea Europeană şi legislaţia naţională, astfel:
• Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
• REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE), cu mentiunea ca acesta intra in vigoare de la data de 25.05.2018.
• Constitutia Romaniei, republicata (art. 26);
• Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;
• Legea nr. 677/2001, cu modificările si completarile ulterioare, precum si reglementari subsecvente acesteia (Decizii ale ANSPDCP).
În cazul vizitatorilor site-ului, SC King Cars SRL nu cunoaşte date despre aceştia, cu excepţia adresei IP si a cookie-urilor (pentru detalii suplimentare va rugam sa consultati politica de confidenţialitate cu privire la modulele cookie),dar monitorizează numărul vizitatorilor şi secţiunile din site care sunt vizitate în scop statistic.
Societatea SC King Cars SRL urmăreşte interesul legitim al comunicării uşoare cu clienţii săi, atragerea de noi clienţi, şi monitorizează utilizarea site-ului de către vizitatori, pentru desfăşurarea activităţii economice curente.
Datele personale înscrise de dvs pe acest website sunt văzute şi de către alte persoane juridice, operatorii noştri asociaţi sau împuterniciţi, după cum urmează:
• Operatori asociaţi: importatorul auto
• Categorii de operatori împuterniciţi:
• programatori si dezvoltatori IT care se ocupă de mentenanţa, modificarea aplicaţiei, update-uri actiuni realizate de furnizorul selectat pentru asigurarea mentenantei siteului web.
• specialisti IT care se ocupa de securizarea infrastructurii.
• specialisti in securitate care se ocupa cu auditarea instrumentelor de securitate utilizate, efectuata doar la cerere si pentru a preveni aparitia de vulnerabilitati cibernetice, realizata de furnizorul selectat in acest sens.
Datele personale pe care ni le-aţi furnizat sunt stocate la nivel fizic pe adresa e-mail (Outlook) a angajatului care v-a furnizat răspunsurile din partea operatorului asociat respectiv, pe o singură adresă a prestatorului de servicii, iar la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea furnizorului de servicii gazduire website şi cu acces permis operatorilor asociaţi şi care indeplineste cele mai inalte standarde de securitate acceptate la nivelul actual al industriei IT.
In cadrul acestor procese de transfer pe server este posibil ca datele dumneavoastra sa fie transferate strict in scopurile enumerate si în conditiile prevazute in politica de confidentialitate a societăţii.
Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site este determinată după următoarele criterii:
• În cazul în care se solicită ofertă, datele se păstrează pe o perioadă necesară cu cea a finalizării relaţiei dintre ofertant şi client;
• În cazul clienţilor care au finalizat perioada de ofertare cu semnarea unui contract – pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada necesară pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare şi la protecţia intereselor societăţii;
• Pentru ceilalţi utilizatori, care nu îndeplinesc criteriile de la punctul 1 şi punctul 2 de mai sus, datele vor fi prelucrate de catre companie fara o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului dumneavoastra la orice moment, care in plus va fi readusa in vederea dvs. la o frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.
• În cazul vizitatorilor ocazionali nu se colectează şi nu se stochează date cu caracter personal, cu exceptia cookie-urilor si adresei IP, referitor la care se va avea în vedere Politica de utilizare cookie.
SC King Cars SRL nu va divulga datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi utilizate de catre alţi terti, în afara celor menţionaţi. Este posibil ca datele personale colectate să fie utilizate doar parţial (ex: e-mail – se utilizeaza numai numele si prenumele, formula de adresare domn/doamna si adresa e-mail).
Utilizatorii site-ului www.kingcars.ro au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în relaţie cu SC King Cars SRL:
1.Dreptul de acces la datele personale – inseamna dreptul de a avea acces la datele din formularul completat;
Dacă această Politică de confidenţialitate consideraţi că nu este suficient de clarificatoare, puteţi avea acces la informaţii prin transmiterea unei cereri la adresa contact@kingcars.ro de unde puteţi afla:
• care e scopul prelucrării datelor personale?
• ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză?
• care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal?
• care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal?
2. Dreptul la rectificarea datelor – în cazul în care sesizaţi că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: contact@kingcars.ro
În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de dumneavoastră, ca persoană vizată, aveţi dreptul să solicitaţi orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta vă va fi furnizată în măsura în care este disponibilă şi numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui sa ne furnizaţi date despre dumneavoastra care sa demonstreze ca furnizarea datelor nu este făcută prin acţiunea dvs directă.
Puteţi solicita separat să cunoaşteţi dacă sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitarea dumneavoastra, veti putea primi si o copie a formularului completat.
Trebuie să cunoaşteţi că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună, dar, în condiţii speciale aceste termen putem să îl extindem la două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire.
De asemenea, dacă nu vom da curs cererii dumneavoastră de rectificare sau nu vă vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privinţa termenului de rectificare, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și la o cale de atac în instanţă.
3. Dreptul la stergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat” – este dreptul dumneavoastră de a obţine din partea societăţii noastre ştergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligaţia de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:
• datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea
• atunci când vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră;
• când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
• dacă intervine o obligaţie legală pe care o vom respecta în calitate de operator;
• dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, iar părinţii sau persoanele care exercită drepturile părinteşti îşi retrag consimţământul acordat.
La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale că aţi solicitat ştergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective.
Situațiile în care NU avem obligaţia de a da curs cererii dumneavoastră de a ştrerge datele personale sunt:
• exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
• respectarea unei obligaţii legale;
• motive de interes public, în domeniul sănătăţii publice;
• scopuri de arhivare în interes public, cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice;
• constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
4. Dreptul la restricţionarea accesului la datele personale – semnifică una dintre următoarele situaţii:
Rectificare datelor incorecte sau inexacte, puteţi solicita să se restricţioneze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor şi rectificării;
• dacă descoperiţi că prelucrarea este ilegală, dar totuşi nu doriti ştergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
• dacă societatea noastră nu mai are nevoie de datele personale sau a s-a împlinit termenul de stocare, însă dumneavoastră doriţi să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanţă;
• dacă sunteţi împotriva prelucrării, în continuare, puteţi solicita restricţionarea accesului la datele dvs personale atât timp cât verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului dvs de a vă opune prelucrării. De asemenea, dacă există situaţia ridicării restricţiei la prelucrare, vă vom informa în timp util.
5. Dreptul de a vă retrage consimtamantul – pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele dumneavoastră se proceseaza ca urmare a acordului exprimat, aveţi posibilitatea în orice moment să transmiteţi un e-mail la adresa contact@kingcars.ro prin care să ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. Mailul trebuie sa includa informatii despre datele cu caracter personal pentru care doriti sa va retrageti consimtamantul, scopul in care acestea au fost furnizate si canalele de comunicare pentru care optati a va retrage consimtamantul.
Retragerea acordului/consimtamantului prelucrarii datelor dvs. personale are ca efect incetarea comunicărilor şi prelucrării, precum si a colaborarii. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
6. Dreptul la portabilitatea datelor – este posibilitatea pe care o aveţi de a primi datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, aveţi posibilitatea să ne solicitaţi ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), aşa cum ne veţi indica.
7. Dreptul de a vă opune prelucrării – se aplică doar pentru situaţiile sau cazurile particulare în care vă aflaţi; este dreptul dumneavoastră de a ne solicita să nu prelucrăm datele dumneavoastră în scopul creării de profiluri. Excepţie de la această regulă face situaţia în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului dumneavoastră la opoziţie, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, al dumneavoastra sau al altui utilizator.
Toate drepturile mentionate mai sus se execita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul KING CARS SRL, cu sediul social în Zalau, str. Spicului, , nr 3, jud. Salaj, înregistrată la ORC Salaj sub nr. J31/113/2021, având CUI 43795865, sau la adresa de email: contact@kingcars.ro cu referinta “solicitare GDPR”, cu excepţia dreptului de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercita prin cerere scrisa inaintata autorităţii competente.

Cererile adresate la intervale mai mari de 60 de zile sunt gratuite.
Cererile adresate într-un interval cuprinse între 30 şi 59 de zile de la precedenta cerere sunt taxate cu o taxă rezonabilă reprezentând cheltuielile de procesare, raportat la timpul alocat de DPO pentru soluţionarea cererii.
Cererile adresate la intervale mai mici de 30 de zile pot fi respinse dacă sunt neîntemeiate sau abuzive, în special din cauza caracterului repetării acesteia.
În toate situaţiile, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informaţii suplimentare pentru confirmarea identitatăţii.
UTILIZAREA WEBSITE-ULUI
In mod implicit, site-ul www.kingcars.ro utilizeaza diferite tipuri de cookie-uri functionale pentru a imbunatati experienta dumneavoastra in utilizarea acestui site. Pentru mai multe informatii despre politica noastra de cookie sau despre cookie-urile utilizate si modalitatile de activare/dezactivare, va rugam sa consultati politica de cookie-uri disponibila pe websiteul nostru.
Prelucrarea mesajelor prin e-mail se face doar in scopul desfașurarii corespondentei cu dumneavoastra. Daca echipa care raspunde de gestionarea mesajelor primite nu va poate raspunde la intrebare, aceasta va trimite e-mail-ul dumneavoastra altui serviciu intern sau externalizat. Puteti fi informat prin e-mail care este acest serviciu și de faptul ca cererea dumneavoastra va fi preluata de acel serviciu. Daca aveti intrebari in legatura cu prelucrarea corespondentei dumneavoastra și a datelor cu caracter personal, le puteti include in mesajul pe care ni-l adresati.
Noi folosim de asemenea canalele de social media pentru a prezenta activitatea, serviciile si condiţiile particulare pe care le oferim clienţilor noştri. Utilizarea canalului specific de social-media este evidentiata pe acest site cu butoane specifice fiecarui canal.
Puteti urmari prezentarile pe care le incarcam pe pagina noastra de YouTube sau puteţi să urmariti linkurile de pe site-ul nostru sau pe cele asociate contului Facebook, Instagram (unde este cazul). Fiecare canal social-media are propria politica privind modul in care proceseaza datele dumneavoastra personale când accesati site-urile lor.
De exemplu, daca alegeti sa vizionati unul dintre videoclipurile noastre pe YouTube, vi se va solicita consimtamântul explicit pentru a accepta cookie-urile YouTube; daca va uitati la activitatile noastre pe Facebook vi se va cere consimtamântul explicit pentru acceptarea cookie-urilor Facebook; același lucru este valabil și pentru alte servicii.
Daca aveti nelamuriri sau intrebari legate de utilizarea datelor dumneavoastra personale de catre acele site-uri asociate canalelor media mentionate mai sus, trebuie sa cititi cu atentie politicile de confidentialitate furnizate de acestea, inainte de a le utiliza.
Pentru informatii privind scopul și volumul colectarii datelor și procesarea și utilizarea ulterioara a datelor de catre Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastra in acest sens și posibilitatile de configurare pentru protejarea spatiului dumneavoastra privat, va rugam sa consultati informatiile privind protectia datelor de la Facebook: http://www.facebook.com/
Daca nu doriti ca Facebook sa asocieze contului dumneavoastra de Facebook datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie sa va deconectati de pe Facebook la accesarea paginii noastre web.
Pentru informatii privind scopul și volumul colectarii datelor și procesarea și utilizarea ulterioara a datelor de catre YouTube, precum și cu privire la drepturile dumneavoastra in acest sens și posibilitatile de configurare pentru protejarea spatiului dumneavoastra privat, va rugam sa consultati informatiile privind protectia datelor de la Google: https://www.google.com/
Vom dezvălui datele dumneavoastră personale către entităţi din afara SC King Cars SRL în cazul în care considerăm, cu bună-credinţă, că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare în mod rezonabil sau sunt solicitate pentru:
• respectarea legii, parcurgerea unei proceduri legale judiciare sau administrative sau la solicitarea oricărei autorităţi îndreptăţite;
• prevenirea sau combaterea fraudelor informatice, a problemelor de securitate informaţională sau de ordin tehnic;
• protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietăţii sau siguranţei companiei SC King Cars SRL, a utilizatorilor noştri, aşa cum se stipulează sau se permite prin lege.
POLITICA DE COOKIE
Site-ul nostru utilizează module cookie pentru a face diferența între utilizatorii care îl accesează.Un cookie este o arhivă alfa-numerică mică stocată pe hard disk sau în browser-ul unui computer, tabletă, smartphone sau dispozitiv similar când se navighează pe internet.
Cookie-urile ne permit să oferim informații relevante despre produsele și serviciile noastre și să vă oferim o experiență mai prietenoasa, adaptata preferintelor si intereselor dvs. atunci când navigați pe site-ul nostru.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-ul imposibil sau extrem de dificil de folosit. Totodata, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
o Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.
o Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex:afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).
o Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
o Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
o Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
o Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.
Majoritatea cookie-urilor pe care noi le folosim sunt de tip analitic, care numără utilizatorii, ne ajută să înțelegem cum se navighează pe site-ul nostru și ajută la îmbunătățirea modului în care funcționează site-ul, de exemplu, făcând rezultatele să fie mai exacte în cazul căutărilor.
Site-ul nostru foloseste cookie-uri Google Analytics si Session, pentru a colecta informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza acest site si pentru a detecta posibile probleme de navigare. Google Analytics stocheaza informatii despre paginile vizitate, durata de navigare pe site, modalitatea prin care a fost accesat site-ul precum si sectiunile accesate din cadrul paginilor. Nu sunt stocate informatii personale, altele decat IP-uri generale, prin urmare, aceste informatii nu pot fi folsite pentru identificarea utilizatorului.
Site-ul foloseste Google Analytics pentru a putea urmari daca site-ul intruneste cerintele utilizatorilor si pentru a prioritiza imbunatatirea proceselor derulate. Google ofera mai multe informatii despre cookie-uri in pagina de politica a confidentialitatii si politica cookie-urilor.
Daca doriti sa aflati mai multe informatii cu privire la modul in care Google foloseste si colecteaza aceste date , accesati link-ul websiteul www.google.com.
De asemenea, utilizăm anumite module cookie în scopuri de publicitate, astfel încât să putem gestiona mai eficient prezentarea produselor noastre pe alte platforme unde utilizatorii pot solicita servicii, cum ar fi Facebook.
Niciunul dintre cookie-urile noastre nu stochează informații personale de tipul numelui sau adresei dvs. postale. Vă rugăm să rețineți că restricționarea cookie-urilor poate avea un impact asupra unor funcționalități ale site-ului web King Cars.
Ce fel de Cookie-uri folosim?
În funcție de tipul de organizație care le administrează:
• Cookie-urile proprietare King Cars – instalate de site-ul nostru propriu.
• Cookie-urile de la terțe părți: instalate de site-uri web care nu fac parte din site-ul King Cars vizitat.
De exemplu, în cazul în care includem conținut de pe YouTube pe propriul site web sau pe butoanele pe care utilizatorii le pot utiliza pentru a partaja conținut în rețelele sociale, un utilizator care accesează un astfel de conținut de pe site-ul propriu poate avea cookie-uri adăugate de la aceste terțe părți.
King Cars SRL, nu controlează aceste cookie-uri terță parte și, prin urmare, utilizatorul trebuie să revadă politicile cookie-urilor acestor site-uri web pentru informații suplimentare.
În funcție de perioada de timp, aceștia rămân activi în sistemul utilizatorului:
• Cookie-uri pentru sesiuni: colectatează și stochează date numai în timp ce utilizatorul vizitează site-ul web.
• Cookie-urile persistente: rămân stocate pe un computer și pot fi accesate și gestionate de organizația responsabilă de modulul cookie pentru o anumită perioadă de timp sau până când utilizatorul îl șterge.
În funcție de scopul pentru care datele sunt colectate prin cookie-uri:
• Cookie-uri tehnice: permit utilizatorului să utilizeze diferite opțiuni pe care le facilitează: de exemplu, controlul traficului și comunicării datelor, identificarea unei sesiuni, accesarea zonelor restricționate, efectuarea unei achiziții, solicitarea unui abonament sau participarea la un eveniment etc.
• Cookie-urile de personalizare: permit utilizatorului să acceseze servicii cu anumite caracteristici personalizate, cum ar fi limba, tipul de browser, configurația pentru regiunea din care utilizatorul accesează serviciile etc.
• Cookie-uri analitice: permit managerilor de site-uri web să urmărească și să analizeze comportamentul utilizatorilor pe un site web astfel încât aceștia să poată îmbunătăți informația prin analiza datelor privind utilizarea site-ului de către utilizatorii serviciilor sale.
• Cookie-uri de publicitate: permit gestionarea spațiilor publicitare pe care editorul web le-a inclus pe un site web unde sunt oferite servicii, pe baza unor criterii cum ar fi tipul de conținut sau frecvența cu care este afișat conținutul.
Cookieurile nu sunt virusi. Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri (printre care si al nostru) impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.
Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.
Politica noastră de confidenţialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care vă pot fi afişate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii SC King Cars SRL sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de confidenţialitate nu include practicile referitoare la informaţii care aparţin altor companii şi organizaţii care fac reclamă serviciilor noastre şi care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel şi alte tehnologii pentru a afişa şi a oferi anunţuri relevante.
Politica noastră de confidenţialitate se poate modifica periodic. Drepturile dumneavoastra în baza acestei Politici de confidenţialitate pot fi diminuate sau extinse conform noilor reglementări legislative. Orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate vor fi postate pe pagina web www.kingcars.ro şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenţialitate.
Continuarea accesului dumneavoastra la continutul site-ului www.kingcars.ro constituie un accept al politicii noastre de confidentialitate.
Pentru orice sugestii sau reclamatii cu privire la continutul politicii de confidentialitate va rugam sa ne contacti la adresa de e-mail contact@kingcars.ro

In ipoteza in care datele dv. personale au suferit modificari, iar pe cale de consecinta se impune actualizarea acestora, va adresam rugamintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la urmatoarea adresa:  Zalau, str. Spicului, , nr 3, jud. Salaj sau prin e-mail la adresa: contact@kingcars.ro
Termenul general de stocare este pe toata perioada colaborarii, cat si ulterior, pe o perioada rezonabilă, determinată după criteriile specifice înscrise mai sus, dupa care vor fi sterse sau anonimizate, dupa caz.

King Cars SRL
kingcars.ro

De ce sa cumperi de la noi? Servicii pre-vanzare Fiecare masina este verificata si spalata automat inainte de livrare. Certificare Masinile au carte service. Raportul pret/calitate Incercam sa asiguram un raport pret/calitate cat mai bun pentru clientii nostri.
Copyright King Cars © 2022. Toate drepturile rezervate.